อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอด

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอด การรับประทานอาหาร ถือเป็นสิ่งสำคัญและกิจวัตรประจำวันที่เราทุกคนต้องทำเป็นประจำ เนื่องจากร่างกายของเราต้องการสารอาหารเพื่อที่จะมีพลังงานสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการรับประทานอาหารเองมีทั้งประโยชน์และโทษ หากเราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะทำให้เราลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ แต่ถ้าเราไม่เลือกรับประทานอาหารหรือไม่ระมัดระวังในการรับประทานอาหารแล้ว อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆได้

เนื่องจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวันนั้น ส่งผลต่อร่างกายโดยตรง ซึ่งร่างกายของเรามีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เพราะในเรื่องของการรับประทานอาหารนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษเพราะอาหารอาจจะส่งผลให้เกิดโทษต่อผู้ป่วยได้ ยิ่งในผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้อาหารด้วยแล้วยิ่งต้องระมัดระวัง สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำในเรื่องของการดูแลเรื่องอาหาร สำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอด ซึ่งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ส่งผลทำให้อาการดีขึ้นได้ และอาหารใดบ้างที่ผู้ป่วยวัณโรคปอดไม่ควรรับประทาน แต่ผู้ที่ป่วยเป็นวัณโรคปอดนั้น ไม่มีข้อห้ามตายตัวที่จะให้งดหรือเว้นอาหารประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่ควรเน้นรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และต้องเป็นอาหารสุก สะอาดที่สามารถให้พลังงานสูงโปรตีนสูงเช่น เนื้อสัตว์ เป็นต้น

สำหรับโรควัณโรคปอด เป็นโรคติดต่อโดยการสูดอากาศที่มีตัวเชื้อเข้าไป ถึงแม้ว่าวัณโรคจะสามารถป้องกันได้และรักษาได้ แต่โรควัณโรคก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตมากเป็น 1 ใน 10 ด้วยวัณโรคเป็นโรคติดเชื้อเรื้อรัง ที่เกิดจากแบคทีเรียเอ็มทีบีซี โดยส่วนมากจะเกิดการติดเชื้อบริเวณปอดที่เรียกว่าวัณโรคปอด แต่วัณโรค สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เช่นต่อมน้ำเหลือง กระดูก สมอง และลำไส้ ซึ่งการติดต่อของโรควัณโรค สามารถติดต่อได้ทางการหายใจ โดยปกติเชื้อจะแพร่จากผู้ป่วยไปสู่บุคคลอื่นด้วยการสูดอากาศหายใจหรือการไอ จาม และพูดคุยซึ่งเชื้อเหล่านี้จะสามารถมีชีวิตลอยตัวอยู่ในอากาศหลายชั่วโมง และเมื่อผู้ที่สูดดมเข้าไปเชื้ออาจจะเข้าไปจนถึงถุงลมปอดและเกิดการอักเสบขึ้นได้ ซึ่งก็จะแสดงอาการตามระยะความร้ายแรงของโรคโดยระยะแรกจะมีอาการไอแห้งแห้ง ต่อมาอาการไอจะมีเสมหะติดออกมาด้วย และมักจะมีอาการไข้ต่ำ และระยะที่เป็นโรคมาก อาจมีการหายใจหอบและไอมีเสมหะติดเลือดปนมาด้วย หากอยู่ในช่วงลุกลามไปติดที่เยี่อหุ้มปอดแล้วอาจมีน้ำเกิดขึ้นในช่องปอดและมีอาการเจ็บหน้าอกและจะทำให้อาการหอบเกิดมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามอาการของผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคปอดก็มีหลายอาการและสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยวัณโรคปอดมีน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วคือ ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหาร ซึ่งสาเหตุเพราะอาการเบื่ออาหารในผู้ป่วยวัณโรคปอดนั้นคือ มีผลข้างเคียงจากโรคและยา ทำให้ต่อมรับรสผิดปกติ และมีอาการไอ เหนื่อยไม่มีแรงบดเคี้ยวอาหาร เพราะฉะนั้น อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคปอดนั้น ควรได้รับอาหารที่มีพลังงานสูง เพราะจะเป็นผลดีต่อร่างกายทำให้มีแรงมากขึ้น

ด้วยผลข้างเคียงของผู้ป่วยวัณโรคปอดนั้น ที่จะทำให้มีอาการเบื่ออาหารจะทำให้ผู้ป่วยมีน้ำหนักลดลง 3-5กิโลกรัมภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะทุพโภชนาการหรือร่างกายขาดสารอาหาร ทำให้ไม่มีแรงส่งผลให้อาการของโรคและการใช้ยารุนแรงขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อห้ามในการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอดแต่ก็มีอาหารที่ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงคือ เนื้อสัตว์ติดมัน หนังสัตว์ กะทิ ของมัน ของทอด เพราะจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการไอมากยิ่งขึ้น ต่อมาอาหารที่มีแก๊สสูง คือ ผักผลไม้ดอง ถั่ว น้ำอัดลมจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการท้องอืดและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้น้อยลงทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารอนอกจากนี้อาหารสำเร็จรูปเช่นอโจ๊กและบะหมี่ครึ่งสำเร็จรูป ควรงดรับประทานเพราะจะทำให้ได้รับสารอาหารน้อย อาหารที่มีกลิ่นแรงจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเบื่ออาหารและที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการไออย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นควรหลีกเลี่ยงน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มที่มีความเย็น อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยวัณโรคปอด มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย ดังนั้นควรแบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อเล็ก 5-6 มื้อต่อวัน เพื่อให้ร่างกายได้สร้างภูมิต้านทานและสามารถต่อสู้กับโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือควรรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ก็จะทำให้อาการดีขึ้นได้