แอนติบอดีในสมองกระตุ้นโรคลมบ้าหมู

โรคลมบ้าหมูบางรูปแบบมาพร้อมกับการอักเสบของบริเวณสมองที่สำคัญกลไกที่อธิบายผลลัพธ์อาจปูทางไปสู่ตัวเลือกการรักษาใหม่ในระยะกลาง โรคลมบ้าหมูสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ผู้ป่วยจะเป็นโรคนี้ในภายหลังเท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการบาดเจ็บที่สมอง หลังจากโรคหลอดเลือดสมองที่กระตุ้น การอักเสบของเยื่อหุ้มสมองหรือสมองก็ส่งผลให้เกิดโรคลมบ้าหมูได้เช่นกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายคือปฏิกิริยาการอักเสบที่ส่งผลต่อสิ่งที่เรียกว่าฮิบโปซึ่งเป็นโครงสร้างสมองที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการความจำและการพัฒนาอารมณ์ ในหลายกรณียังไม่ชัดเจนว่าอะไรทำให้เกิดการอักเสบเช่นนี้ สาเหตุของโรคไข้สมองอักเสบในผู้ป่วยบางราย ซึ่งแตกต่างจากแอนติบอดีทั่วไป มันไม่ได้มุ่งเป้าไปที่โมเลกุลที่เข้าสู่สิ่งมีชีวิตจากภายนอก แต่ต่อต้านโครงสร้างของร่างกาย ดังนั้นคำนำหน้าอัตโนมัติ ซึ่งสามารถแปลว่าตัวเอง นักวิจัยค้นพบมันในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคลมชักที่ทุกข์ทรมานจากการอักเสบเฉียบพลันของฮิบโป autoantibody ถูกต่อต้านโปรตีน Drebrin Drebrin ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจุดสัมผัสระหว่างเซลล์ประสาททำงานได้อย่างถูกต้องที่ไซแนปส์ที่เรียกว่าเหล่านี้ เซลล์ประสาทจะเชื่อมต่อถึงกันและส่งต่อข้อมูลของพวกมัน