Travel News

หมู่บ้าน Kumzar เล็ก ๆ แห่งนี้แยกจากส่วนที่เหลือของประเทศด้วยทะเลทรายหิน 100 กม. โดดเดี่ยวอย่างรุ่งโรจน์ พัฒนาภาษาและวัฒนธรรมของตนเองทั้งหมด ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่า fjords โอมานภาคเหนือ,ระหว่างภูเขาและทะเลในอ่าวที่เงียบสงบนั่งหมู่บ้านเล็ก ๆ ของ Kumzar นี่คือพรมแดนทางตอนเหนือสุดของประเทศ แต่ Kumzar มีบรรยากาศที่แตกต่างจากส่วนอื่นๆ ของโอมาน

Read More